Leden

Leden

Onze dansgroep bestaat uit het bestuur en de leden. Samen vormen zij de groep. Het bestuur werkt nauw samen met de leden om zo te komen tot een prettige samenwerking. Elke oefenavond begint met nieuws en activiteiten waarna de leden hun mening kunnen geven. Nieuwe optredens worden bekend gemaakt en er wordt onmiddelijk genoteerd hoeveel deelnemers er zijn voor een bepaald optreden. Vanwege ziekte en vakantie zijn er soms paren die niet mee kunnen dansen, meestal kan er voor ieder optreden

en groep worden samengesteld.

De dansen worden altijd door onze twee of drie accordeonisten begeleid. Zij weten met hun vakkundigheid een juiste toon te treffen en zorgen voor stemming en ritme. Tijdens de optredens in verzorgingshuizen spelen ze in de danspauze bekende en in het gehoor liggende meezingers. Ook hebben we een ladyspeaker in onze groep, die uitleg geeft over de dansen en de kleding.

Een dansgroep kan niet floreren wanneer niet iedereen   zich inzet. Met elkaar is er echter veel mogelijk en kan er een prima onderlinge verstandhouding ontstaan. De dansgroep "de Dörsvlègels" staat bekend om zijn gezelligheid en onderlinge saamhorigheid. Op de oefenavonden en tijdens de optredens is er een gezellige sfeer waar te nemen en er wordt met plezier gedanst

De activiteiten binnen de groep zijn verdeeld, bijna ieder lid heeft een taak in de organistatie, zodat op die manier ook iedereen betrokken is bij het goed functioneren van de groep.